Welkom


Elk jaar organiseren wij als bestuur met behulp van onze vele vrijwilligers de Herdenking op 15 augustus in het Blijdensteinpark in Enschede.

Een moment van samenkomen. Een moment van herinneren. Een moment van delen. Het doorbreken van ons zwijgen.


Dit vindt plaats bij het oudste Indië-monument in Nederland. Het werd opgericht ter nagedachtenis van alle burger en militaire gevallenen in Zuid- Oost Azië in de jaren 1941- 1949. Het monument is ontworpen door de beeldhouwer H.L. Petri en op 14 januari 1960 onthuld door mw. Spoor-Dijkema, de weduwe van generaal S.H. Spoor.


Steun de Herdenking

Wilt u ons helpen dit ook in de toekomst mogelijk te maken? Doneer dan door uw bijdrage te storten op ons bankrekeningnummer

NL35 ABNA 0441 8054 42 t.n.v. Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949.